Het team

In 2002 is de stichting Hellabeem Nederland opgericht en is er tevens een bestuur voor Hellabeem Nederland aangesteld. Er is een onderscheid gemaakt tussen de feitelijke organisatie in Sri Lanka en het bestuur in Nederland dat uitsluitend een fondsenwervende taak heeft. Dit bestuur brengt jaarlijks een overeengekomen bedrag voor Hellabeem Sri Lanka bijeen. Twee gescheiden instanties dus, met ieder een eigen taak.

Scroll naar boven