Missie, visie, ambities

Visie

De visie van Hellabeem is kansarme en fysiek gehandicapte jongens van alle religies een aantal jaren in huis te hebben en ze ‘klaar te stomen’ voor een zelfstandig bestaan.

Missie

De missie van Hellabeem is om jongens op drie terreinen zorg te bieden:
fysiek (1), psychosociaal (2) en educatief (3).

Op Sri Lanka werken we aan het voltooien van de missie:

  1. Het verbeteren van de fysieke mogelijkheden van de jongens door middel van fysiotherapie, psychomotorische therapie, hydrotherapie, massage, speechtherapie en yoga. Het faciliteren van eventuele operaties die de mobiliteit van de jongens vergroten en het verschaffen van rolstoelen en andere hulpmiddelen.
  2. Het verbeteren van de psychosociale mogelijkheden van de jongens door hen gedurende een aantal jaren een veilige omgeving te bieden. Er wordt gewerkt aan hun zelfvertrouwen, hun gevoel van eigenwaarde en aan de ontwikkeling van hun talenten, waardoor ook hun sociale vaardigheden verbeteren. In de lessen drama, tekenen en muziek, maar ook sport en spel besteden wij hier volop aandacht aan.
  3. Het bieden van basisonderwijs en beroepsopleidingen die passen bij de mogelijkheden van de jongens. Zij leren een vak en beginnen daarna een eigen bedrijfje of zoeken een baan. Hellabeem geeft hen de gereedschappen en inrichting van hun winkel / bedrijf. Ze krijgen ook Microkredieten. Ook daarna volgt en helpt Hellabeem hen.

De stichting Hellabeem Nederland heeft de ambitie om de continuiteit van Hellabeem Sri Lanka te realiseren.

Ambities

Jaarlijkse ambities staan vermeld in het Beleidsplan 2023-2025 (3 jaar)

Scroll naar boven