Periodieke schenking

Gewone giften niet altijd aftrekbaar

Een gewone gift mag u alleen van de belasting aftrekken als deze voldoet aan een aantal voorwaarden. De hoogte van uw giften moet bijvoorbeeld minimaal 1% zijn van jouw drempelinkomen. Als u jaarlijks wilt schenken, maar ook weer niet zóveel, is periodiek schenken aantrekkelijk.

Periodiek schenken is volledig aftrekbaar van de belasting

Wanneer u ons vijf jaar of langer achter elkaar met een vast bedrag steunt en deze schenking vastlegt in een onderhandse akte, weet u zeker dat het hele giftbedrag jaarlijks aftrekbaar is. U geeft ons daarmee ook zekerheid voor de toekomst én u profiteert van maximaal belastingvoordeel. Het deel wat u terugkrijgt, is afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt.

Hoe kan ik periodiek schenken?

Het is heel eenvoudig om een periodieke schenking in orde te maken.

  1. Download hier de overeenkomst_periodieke_gift_in_geld en (optioneel) de betalingsvolmacht_periodieke_gift , vul beide in tweevoud in en onderteken deze.
  2. Stuur de formulieren samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (en van uw partner indien van toepassing) naar de penningmeester: t.a.v. Stichting Hellabeem
    PostBus 396
    1250 AJ Laren
    U kunt ook een e-mail sturen.
  3. Stichting Hellabeem vult haar gedeelte in, ondertekent deze en stuurt u één exemplaar retour.
  4. Hiermee kunt u bij de belastingaangifte het volledige bedrag van de schenking aftrekken. Het bedrag van de jaarlijkse schenking moet vóór 31 december van elk jaar op onze rekening staan.

Heeft u vragen over periodieke schenkingen? Stuur ons een e-mail.

Tot 1 januari 2014 moest een periodieke schenking altijd via de notaris geregeld worden om voor belastingaftrek in aanmerking te komen. Dat hoeft nu niet meer. Dat scheelt notariskosten!

Scroll naar boven